A A A

wnioski

Wzrost aktywności PAI wydaje się być odrębnym czynnikiem ryzyka zakrzepowego udaru niedokrwiennego, występującym częściej u mężczyzn i prawdopodobnie nie mającym wpływu na przebieg kliniczny udaru niedokrwiennego;

- Znamienna zależność między wzrostem aktywności PAI, a obniżeniem ilości erytrocytów, nakazuje bardzo ostrożne stosowanie hemodilucji u chorych z zakrzepowym udarem niedokrwiennym;

- Stwierdzane u niektórych chorych podwyższenie zawartości A2APL w I dobie udaru niedokrwiennego na tle zakrzepowym jest u nich być może wskaźnikiem niewydolności fibrynolitycznej w ostrej fazie udaru.