A A A

wykaz dokonań naukowych

PUBLIKACJE:

 1. Janusz S. Zbrojkiewicz, Andrzej Głąbiński, Sławomir Graff: Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w cytodiagnostyce onkologicznej płynu mózgowo-rdzeniowego; Polski Tygodnik Lekarski, 1988, T.XLIII, Nr 23.
 2. Ewa Zbrojkiewicz, Janusz S. Zbrojkiewicz, Sławomir Graff, Andrzej Głąbiński, Artur Kozłowski: Zastosowanie hodowli komórek wyizolowanych z płynu mózgowo-rdzeniowego w cytodiagnostyce neurologicznej; Postępy nauk medycznych, 1993, T.VI, 37-9.
 3. Sławomir A.P. Graff, Zofia Kazibutowska-Zarańska: The fibrinolysis inhibitors in ischemic
  thrombotic stroke patients – clinical analysis of 30 cases (w przygotowaniu do druku).
 4. Sławomir A.P. Graff, Gerald H. Guthardt : Der Informationsmetabolismus von Prof. Dr. Antoni Kępiński – Teil I & II (tłumaczenie na jęz. niemiecki z "Melancholia", A. Kępiński) /w przygotowaniu do druku/.

REFERATY:

 1. Andrzej Głąb, Sławomir Graff, Andrzej Krasoń, Jerzy J. Szymeczko, Arkadiusz Jagła: Ocena stanu biorytmów naturalnych u nieuleczalnie chorych i ich korelacje z datą zgonu; XXIII Konferencja STN ŚlAM, Katowice, 1984.
 2. Sławomir Graff, Andrzej Głąb, Andrzej Krasoń : Badanie wpływu określonych czynników na przebieg korowych somatosensorycznych potencjałów wywołanych obwodowym drażnieniem nerwu pośrodkowego; XXIV Konferencja STN ŚlAM, Katowice, 1985.
 3. Andrzej Głąb(-iński), Sławomir Graff : Próba oceny przydatności badania cytologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego w rozpoznawaniu nowotworów wewnątrzczaszkowych;
  a) XXIV Konferencja STN ŚlAM, Katowice, 1985
  b) XXIII Ogólnopolska Konferencja STN Symposium Medicum, Łódź, 1985.
 4. Sławomir Graff : Wybrane wskaźniki fibrynolizy u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu; Sympozjum neurologiczno-laryngologiczne, Gniew, 1996.
 5. Sławomir Graff, Zofia Kazibutowska: Fibrynoliza w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu; , XVI Zjazd PTN, Katowice, 1996 (poster).
 6. Katarzyna Rupentalska, Sławomir Graff : Zaginięcia w terenie Grupy Beskidzkiej GOPR w okresie XII 2011- XI 2013; IV Konferencja Medycyny Górskiej, Borowice k/Jeleniej Góry, 2014.

SPECJALIZACYJNE PRACE POGLĄDOWE:

 1. Kierownik – Doc. dr. hab. n. med. Zofia Kazibutowska-Zarańska : Rola dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym (I stopień specjalizacji, ŚlAM 1991)
 2. Kierownik – Lek. med. Krystyna Stolarzewicz-Zając; Recenzent – Dr n.med. Danuta Ryglewicz : Fibrynoliza w warunkach fizjologii i u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu (II stopień specjalizacji, CMKP 1998)

UDZIAŁ W PRACACH RESORTOWYCH:

 1. Kierownik: Prof. dr hab.n.med. Józef Kałuża ; Analiza neuropatologiczna krwotoków podpajęczynówkowych wywołanych pęknięciem tętniaka mózgu. Instytut Neurologii, Samodzielna Pracownia Neuropatologii, Akademia Medyczna Kraków,1988.
 2. Kierownik: Doc.dr hab.n.med. Zofia Kazibutowska; Ocena wpływu pierwiastków śladowych u narażonych zawodowo osób na ich stan neurologiczny na podstawie badania EMG. Oddział Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, Katowice, 1989; Kopenhaga 1989.
 3. Kierownik: Doc.dr hab.n.med. Zofia Kazibutowska; Leczenie przeciwkrzepliwe udarów niedokrwiennych mózgu. Oddział Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, Katowice, 1987-90.
 4. Kierownik: Doc.dr hab.n.med. Zofia Kazibutowska; Urazy mózgu. Oddział Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, Katowice, 1990.

BADANIA WŁASNE:

 1. Sławomir Graff: "Biometeorologia".Wpływ pogody w środowisku wielkomiejskim na ciśnienie tętnicze krwi u człowieka, CSG Katowice 1986.
 2. Sławomir Graff: "Chrononeurofizjologia". Biorytmy w dniu porodu u pacjentek Kliniki Ginekologii i Położnictwa CSK w Katowicach-Ligocie w dniach 22-28.01.1987 r.
 3. Sławomir Graff: Algorytm badania klinicznego dla potrzeb praktyki neurologicznej, „Graff S.A. & B.”, Bielsko-Biała, 1995.
 4. Sławomir Graff: "Koagulologia w apopleksjologii".Pilotażowe, równoległe oznaczanie ilościowe alfa-2-antyplazminy, inhibitora aktywatora plazminogenu-1 oraz plazminogenu u chorych z udarem niedokrwiennym w Oddziale Neurologii GCM, Katowice, 1997.

DOKTORAT:

Temat: „ Wybrane wskaźniki fibrynolizy u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu”
Promotor: Dr hab. n. med. Zofia Kazibutowska-Zarańska prof. nadzw. ŚlAM

Recenzenci: Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Wajgt, Prof. dr hab. n. med. Janina Rafałowska 1992 r.: założenie Pracowni Hemostazy Oddziału Neurologii GCM ;1995 kwiecień : wszczęcie przewodu doktorskiego ; 2001 IV10 : publiczna obrona pracy doktorskiej ; 2001 XII 7: dyplomatorium w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

 

KURSY i SZKOLENIA PO DYPLOMIE DOKTORSKIM:

 

 • Zawroty głowy, 01.06.2001, Bielsko-Biała
 • Pierwsza wideokonferencja ( nt. Komórki macierzyste;SM ), 24.10.2001, Bielsko-Biała-Waszyngton-Warszawa
 • Choroby naczyniowe układu nerwowego: 7-9 XI 2001 r., Warszawa
 • Epilepsy in elderly, 12.04.2002, Katowice; 6 pkt
 • Nowoczesna diagnostyka i leczenie oparte na dowodach, kluczem do skutecznej terapii padaczki, 31.05.2003, Katowice; 4 pkt
 • Dzień Neurologii Praktycznej : 19.09.2003 r., Warszawa; 10 pkt
 • Udar mózgu, 28.10. 2003, Częstochowa; 16 pkt
 • Zaburzenia psychiczne w padaczce, 13.12.2003., Katowice; 6 pkt
 • Padaczka okresu dojrzewania, 02.03.2004, Katowice; 9 pkt
 • Nowe zagrożenia epidemiologiczne, 24.03.2004, Bielsko-Biała; 10 pkt
 • Postępy w diagnostyce i leczeniu miastenii, 26.03.2004, Katowice; 10 pkt
 • II Dzień Neurologii Praktycznej : 01.10.2004 r., Warszawa; 10.4 pkt
 • V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Padaczki Oddz. Śląskiego PTN, 01.03. 2005, Katowice; 3.6 pkt.
 • Zebranie naukowo-szkoleniowe Oddz. Śląskiego PTN, 07.06. 2005, Bielsko-Biała
 • II Krajowa Konferencja Szkoleniowa Neurologia 2005, 21-22.10.2005, Kraków; 8 pkt.
 • Zebranie naukowo-szkoleniowe Oddz. Śląskiego PTN, 16.05.2006, Bielsko-Biała
 • VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Serce-Mózg „, 17.10.2006, Katowice; 3.25 pkt.
 • VII Krajowa Konferencja Szkoleniowa Aktualne problemy diagnostyki i terapii w neurologii, 25.11.2006., Warszawa; 4 pkt.
 • Zebrania Naukowo-Szkoleniowe Oddz. Śląskiego PTN w Katowicach i w Bielsku-Białej: 03.04.2007., 15.05.2007., 05.06.2007 r., 05.2008 r., 2012
 • Nadciśnienie tętnicze i udar mózgu, 20.10.2007 r., Kraków; 3 pkt.
 • Sympozjum naukowo-szkoleniowe Neurologia 2010, Kraków, 24.04.2010 r.;5 pkt
 • Szkolenie „ Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu”, Bielsko-Biała, 29.05.2010 r.; 6 pkt
 • Neurologia 2011, Warszawa, 05.03.2011; 7 pkt ; Neurologia 2011, Katowice, 10.12.2011; 5 pkt.
 • Neurologia 2012, Kraków, 20,10.2012; 5 pkt.
 • Obrady Komisji Medycznej MEDCOM na 64 Kongresie IKAR-CISA, Krynica, 2-5.10.2012
 • III Konferencja Medycyny Górskiej, Krynica, 10-11.11.2012; 8 pkt.
 • Oblicza współczesnej psychiatrii 2013, Katowice, 13.04.2013; 6 pkt.
 • Oblicza współczesnej interny 2013, Katowice, 29.06.2013; 7 pkt.
 • Bóle głowy w praktyce klinicznej, Warszawa,12.10.2013; 6 pkt.
 • Neurologia 2013, Katowice,26.10.2013; 4pkt.
 • Oblicza współczesnej interny 2014, Katowice, 06.09.2014; 7 pkt.
 • Oblicza współczesnej psychiatrii 2014; Katowice, 18.10.2014; 6 pkt.
 • Neurologia 2014, Katowice, 25.10.2014; 5 pkt.
 • IV Konferencja Medycyny Górskiej, Borowice, 9 - 11.11.2014; 16 pkt.
 • Oblicza współczesnej psychiatrii 2015; Katowice, 12.09.2015; 6 pkt.
 • Akademia nowoczesnego leczenia padaczki 2015; Kraków, 26.09.2015; 4 pkt.
 • Repetytorium z neurologii 2015; Katowice, 24.10.2015; 7 pkt.
 • Cykl Seminariów Neurourologii; Katowice, 18.06.2016; 4 pkt.
 • Repetytorium z neurologii 2016; Katowice, 1.10.2016; 6 pkt.
 • Neuropsychiatria 2016; Katowice, 19.11.2016; 6 pkt.
 • Oblicza współczesnej interny 2016; Katowice, 3.12.2016; 6 pkt
 • Oblicza współczesnej interny i medycyny rodzinnej  2017; Katowice, 20.05.2017; 6 pkt
 • Otępienie w praktyce; Warszawa, 9-10.06.2017; 12.5 pkt
 • XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; Gdańsk, 11-14.10.2017;29 pkt
 • Repetytorium z neurologii 2017; Katowice, 18.11.2017; 6 pkt