A A A

cennik usług

Usługa lekarska :                                                                                      Honorarium :

 

zabieg elektroleczniczy   TENS

( m.in. terapia bólu ) w gabinecie

ok.  1/2 h                                                       ---                                            50 zł  w ISPL

 

porada w gabinecie ISPL                                                                         wg zmiennych stawek

ok. 1 h                                                                                                           zwyczajowych za prywatną

                                                                                                                       poradę specjalistyczną

                                                                        --                                             tj. 100  w 2016 r.

 

usługa lekarska w NZOZ                                                                        kalkulacja kosztów wg

ok. 1/2 h                                                                                                      Zarządu Poradni, tj. w 2016 r.

                                                                          ---                                        120 zł

 

 

porada w ramach wizyty u chorego                                                        

(  suma kosztów  z dojazdem i procedurami administracyjnymi )

na terenie  miasta  B-B                              ---                                            łącznie 300 % 

                                                                                                                       ceny porady w ISPL

 

                                                                                                                                              

porada w ramach wizyty u chorego                                                       

poza miastem  B-B*                                                                                   ( suma kosztów j.w.

                                                                                                                      + kalkulacja całości 

                                                                                                                       czasu pracy )

                                                                         ---                                          łącznie > 300 % 

                                                                                                                       porady w ISPL

 

 

* przykładowo : najdłuższe interwencje udzielone do 2015 r. z poradami  wyjazdowymi z ISPL

 ( płatne w Euro za 2 doby łącznej pracy z przejazdami ) - Tyrol ( Alpy austryjackie ),

pobliże pogranicza niemiecko-francuskiego ( Schwarzwald )